Genux Executive tilbyder individuel rådgivning, sparring og coaching af ledere.

Lederen

Som leder kan du have brug for sparring. Det kan være som nyere leder, der er i gang med den første 100 dages plan, eller som den erfarne leder, der har brug for sparring og rådgivning i en vanskelig situation – strategisk, ledelsesmæssigt eller personligt.


Afdelingen

Samarbejdet i afdelingen kan være påvirket negativt af en situation eller personkonflikt. Der skal nu skabes overblik over situationen, og de konkrete løsninger skal vælges: Er løsningen en traditionel team-building, eller skal der træffes andre beslutninger, inden teamets samarbejde kan udvikles? Genux Executive tilbyder sparring om – og gennemførelse af - teamudvikling af afdelinger og teams.

Ledergruppen

Ledergrupper er ofte sammensat af meget forskellige personer. Hvis der af forskellige årsager er udfordringer med at få ledergruppen til at træffe beslutninger, eller hvis ledergruppen er delt i fraktioner, så påvirkes forretningen direkte.


Organisationen

Implementering af en ny strategi kræver, at organisationen tilpasses og omorganiseres, så den understøtter den nye retning.
Genux tilbyder rådgivning, sparring om organisering og organisationsudvikling.


“We started to really focus on the essential which is leading people and engaging people.”

- Malte Damman, adm. direktør for Mars i Skandinavien

Malte Dammann


Malte, adm. direktør for Mars i Skandinavien, fortæller om sit samarbejde med Genux Executive

Se videoen

Når forskellene bliver brugt positivt, er ledergruppen stærk. Genux tilbyder derfor udviklingsforløb for ledergrupper.

Potentialet & talenterne

Alle har et uudnyttet potentiale. Men hvem i organisationen har hvilket potentiale? Hvordan identificerer vi de kommende ledere? Og hvordan udvikler vi kompetencerne i organisationen? Genux tilbyder gennemførelse af test og assessment-centre samt rådgivning om talentudvikling.


HR-funktionen

HR-funktionens strategi skal hænge sammen med forretningsstrategien. Resultaterne skal kunne måles. og rollerne i HR skal matche organisationens behov for rekruttering, udvikling og systemer. Genux tilbyder ligeledes rådgivning omkring udvikling af virksomhedens HR-organisation.

Business Coaching

Alle ledere står løbende overfor udfordringer – fagligt, ledelsesmæssigt og personligt. I nogle tilfælde ligger løsningen lige for, mens andre situationer er uvante eller svære at gå til. Genux Business Coaching giver dig motivation, sparring, inspiration, udfordring og nye vinkler på de udfordringer og muligheder, du står over for. Vi fokuserer på at afdække og klarlægge mål, forhindringer samt muligheder sammen med dig. Du når frem til en ny indsigt og strategi samt en reel forankring i relation til dine forretningsmæssige og personlige mål.


Modellen

Genux tilbyder business coaching både som teamcoaching for en ledergruppe, som et individuelt forløb med løbende coachingsessioner, og som et bestemt antal coachingmøder i forbindelse med et afgrænset emne – det være sig start i nyt job, ledelsesmæssige udfordringer, karriereafklaring, strategiske overvejelser eller lignende.

“I Genux bygger vi vores samarbejde med kunder og kandidater på et personligt engagement.”

Kontakt Genux

Vores hjemmeside er kun et visitkort - i virkeligheden er vi mere interesserede i at høre på andre end os selv.
Tøv endelig ikke med at kontakte os.

Genux Executive


Kongevejen 400
2840 Holte

Kontaktinfo & kort